Peixos Marot - Parades 13 i 14

Peix fresc d'Arenys i de Mataró

Més de 80 anys a la Plaça del Mercat. Primera titular Martina Horta Ginés (La Martina), cap els any 70 va passar a Francisco Marot i Matilde Diaz, i cap els anys 80 pren la titularitat Concepció Pou i Gamisans, amb el seu marit Paco i el seu fill Francesc.

 

Peix fresc d'Arenys i de Mataró.

Contacte

627 92 96 25  //  627 92 96 26    

f.marot@telefonica.net